KEMAL MAHIĆ:MATURANTICE GIMNAZIJE LJUBUŠKI

  Niti jurum jednih,niti surgun drugih,nisu uništile fotografije koje slijede(1976,1978,1982…)kao ilustracija ovog teksta A put  fotografija je bio  i put njihovog vlasnika.U jednom pravcu 1.500 kilometara pa nakon  Zuruck,opet 1.500…

BEZ BOSANSKI(platno)

Pod ovijem imenom steko je svjetskog glasa bez,što ga izrađuju vrijedneruke naših domaćica,kćeri i sestara po Herceg-Bosni.Taj se bez danas traži i na najvišim svjetskim pijacama,kao što su bečka i…