OMER Ć. IBRAHIMAGIĆ: DAIDŽA

Napomena:“Daidža“ je brat Šade,Vezirke,Mijase,Hamdije i Mugdima(hafiza Ahmeta) Mesihovića iz Vitine!Mujo Mesihović! Je li mu se javilo u pameti da revolucija guta svoju djecu dok je teglio nebrojene kante s morskom…