EMIN ČUSTOVIĆ: GACKO-Profesori i ljekari Gacka 1992.godine

…Konačno,17.juna 1992.g.,zvijer prelazi na plijen.U plamenu i dimu nestaju Medjulići.Gore kuće,štale i kolibe mirnih Bošnjaka.Prva žrtva je Nazif Čustović.Ubijen je prilikom čina molitve i učenja hatmi.Ubijen je Mujo Pašić sa…