EMIN ČUSTOVIĆ: GACKO-Profesori i ljekari Gacka 1992.godine

foca-2013

…Konačno,17.juna 1992.g.,zvijer prelazi na plijen.U plamenu i dimu nestaju Medjulići.Gore kuće,štale i kolibe mirnih Bošnjaka.Prva žrtva je Nazif Čustović.Ubijen je prilikom čina molitve i učenja hatmi.Ubijen je Mujo Pašić sa ženom Šerifom i Zejnil Tanović.Smrt je prijetila u svim gatačkim prostorima.
Već 18.juna gori Gacko.Napadnuta je i Kula od Medjuljića do Muhovića kišom granata.U otkosima smrti na ahiret prelaze:
BAŠIĆ:Miralem,Ahmo,Mirsad,Sevlija,Fatima,Mehmed,Džafer,Kemo,Ejub,Husnija,Smajo,Belka,Sulejman,Šerif,Šućrija;
ĆATOVIĆ:Zajko,Amir,Sabir,Ismet,Emin,Refik,Hajrudin,Ševko;
ČAMPARA:Hapa-Hajrudin;
ČUSTOVIĆ:Rušid i Fatima,Almasa;
AVDIĆ:Sabir;Mithad;
ĆIMIĆ:Suad;
DJIDELIJA:Asim;
DŽANKOVIĆ:Mejra,Fehim,Arif;,Avdo;
FAZLAGIĆ:Mujo,Munta,Naza,Aziz;
HEBIB:Alija,Najla;
HIDOVIĆ:Jusuf;
JUGO:Hana;
DŽOLOTA:Esad;
KARAILO:Bekan;
KARALIĆ:Derviša;
MUHOVIĆ:Muniba,Edin,Zijad,Rasema,Fehim,Azema;
MEMIĆ:Zaim,Ramiza;
MUKIĆ:Eno;
POŠKOVIĆ:Dženan,Edin,Smajo;
OSMANAGIĆ:Esad;
SARIĆ:Rizvan,Hajrija,Juko,Raba,Pemba;Sabit;
TUNOVIĆ:Zeko;Murata;Murat;
TEMIN:Muharem,Edin;
ZULOVIĆ:Derviša,Zejna;
VOLODER:Emina;Hamdija,Miralem;
Dr.DRLJEVIĆ:Sabahudin;
DILBEROVIĆ:Nezir;
DŽEKO:Derviš;Mirsad;
DŽUBUR:Amir,Zejna,Elvedina;
GREBOVIĆ:Izet;Elvedin,Ifet,Asim;
HASANBEGOVIĆ:Aziz,Asim,Suad,Hata,Halil;
HALILOVIĆ:Latif;
JAGANJAC: Arif;
KAŽINIĆ:Hasan;
KRVAVAC:Ahmet,Zećir;
KAPETANOVIĆ:Šerif;
KURTOVIĆ:Ahmet;
MURAN:Ćamil;Safija;
MEMIĆ:Nermina;
OSMANOVIĆ:Harun;
MUSIĆ:Amir;
TALOVIĆ:Ćamil;
ZVIZDIĆ:Faim,Ševko,Džemila;
ZANOVIĆ:Huso;
ŠAHOVIĆ:Edin;
REDŽOVIĆ:Enver;Osman,Zejna;
SKOPLJAK:Ferhat;
BAUK:Salko,Zejna;
MANDŽO:Ramiz;
MUHANOVIĆ:Ramiz;
PRGUDA:Zulfo,Bećir;
VUK:Murata,Sevda;
„Krvavo gatačko kolo“,nad 130 žrtava,počeli su i okončali:Aćimović Aćim,profesor-direktor gimnazije,Adžić Dragan i Goran,Andrijašević Miloš-Slino,Avdalović Veselin-Vešo,profesor i naredbodavac vršenja zločina,Bjeković(Mitra)Zoran,Lazar(Mitra),Buha Žarko,Bumbić Gojko i Mladen,Ćalasan Dragan,Mišo i Branko,Drašković Slavko,Davidović Nebojša,Brano,Mileta,profesor matematike i Branko,Damjanović Mišo i Srboljub,Dubljević Stevo,Gajić Žika,Grčić Aleksandar,Govedarica Milkan,Marijan,Boris,Rade,Bela-medicinska sestra,Bogoljub-Boća,Gligor,Govedarica Obren-direktor OŠ Gacko i komandant „belih orlova“ za Hercegovinu,Jovan-Bajo i Goran,Gojković Milenko,ljekar,Brana,ljekar,Guzina Vesko i Dejo,Ignjatović Ranko,milicioner,Ivković Ranko,Jeremić Goran,ing.građ.,Kekić Radenko,Momo,Kovačević Savo,dovojvoda,Žarko,Mićo,Jovan,Košutić Ranko,komandant specijalnih četničkih jedinica,Dragan,komandant „belih orlova“,Koprivica Ranko-Bumbar,Krstojević Krsto,Lažetić Gogo,Lojević Zoran,Dejan,Veljko-nastavnik,Mandić Novak-Studo,prof.ideolog SDS,Nada profesor,Slobodan,Maljević Milan-vojvoda,Mastilović Dragiša,Mihić Dragan,Milošević Siniša i Miladin,Milović Željko,Blagota,Mučibabić Momir,Raco-profesor,Nikolič Radinko-Raca,Popovac Ljubo,Popović Vojin-načelnik SJB Gacko,popović Vitomir-komandir milicije u Gacku,Rajko,Predrag,Nenad,Dragan,Radan,Goran,Ranko,Miodrag,Prstojević Predrag i Nenad,radmilović Predrag,Rončević Milosav-Rona,Savić Mileta,Stojanović Savo-milicioner,Svet,Stanić Miljan,Draga,Starović Rade,Željko,Todor,Darko,Mirko,Boško,Stajić Boro,Milorad-Koza,Sudžun Radule,Ranko,Sušić Zoran,Subotić Gale,Svorcan Zoran Novo,Šarović Rako,Dragan,Ranko,Šuković Dragan,Miloš,Vaso,Šupić Vukota,Žarko,Cane,Dragan,Miloš,Radivoje,Šarović Milan-Terzo,Tepavčević Kosta,Goran,Jovo,Trifković Zlatan,Vidaković Zoran-profesor,Višnjevac Miljan i Dragan,Vujević Ranko-milicioner,Vuković Milorad,Radivoje,Mladen-milicioner,Milan-inspektor SUP-a,Miloš Hrgo,Mladen/Danila/,Zelenović Mihajlo,Budimir-Budo,Lažetić Mitar-predsjednik SO Gacko,Zirojević Zdravko-predsjednik IO,Jegdić Kostadin-predsjednik SDS,Zelenović Miloš,Mićunović Stevan-vd direktor TE,Crnogorac Vlado,Anđić Veselin,direktor TP „Gatačko polje“,Lažetić Petar,Kovačević Vlado-poslanik,Bratić Rade,Miljanović Obrad,Miljković Neđo,Bjeković Boro-komandant snajperske grupe,Šarenac Kostadin,Supić Milorad-kapetan,Drašković Nikola,geometar-kapetan,Bjelogrlić Momo,Šarović Spasoje,Vuković Tadija i Žarko,Prstojević Novak,Stanojević Radisav,Anđelić Mićo,Radić Nedo i Gordana,Stajić Anđelko i Velimir-nastavnik u Kuli…

Ljekari ubijali svoje kolege i pacijente.profesori i nastavnici svoje učenike i učenice…
Izvor:Emin Čustović-Putevi pakla,SA 1995.

14200 Posjeta 2 Posjeta danas