Bilo jednom jedno selo, 2. dio

Moja rodna kuća je bila nešto izdvojena iz sela, sazidana na sunčanoj strani blage padine. I u godinama mojih ljetovanja su tamo bila dva bagrema čije su grane doticale pendžere…