Iz Hadžibegove avlije: Adeti

U mene svaki dan počme sa namazom, kahvom i muhabetom. Izmeđ toga je bukadar sitnijeh adeta koji su poredani k'o niska bisera. Ako jedan biser zafali na njojzi nije to…

Pjesma bratu u Americi

Pjesma  bratu u Americi Šta činimo crni brate Sjeme nam se razasulo Niče raste u tuđini Dok se suše naše grane