STAMBENA KULTURA BOŠNJAKA

(…)Od sačuvanih objekata može kao primjer stanbene kulture,pored već spomenute Ćemalovićeve kuće,još poslužiti Svrzina kuća u Sarajevu.S mnogo umijeća izrađeni unutarnji uređaj prve spomenute zgrade se čuvao još 1990. u…