DRŽAVNA UREĐENJA

  SOCIJALIZAM: Imaš dvije krave i jednu daš susjedu. KOMUNIZAM:Imaš dvije krave.Vlada ti uzme obje i da ti malo mlijeka. FAŠIZAM:Imaš dvije krave.Vlada ti uzme obje i proda ti malo…