Intervju s Marijom Kordić, predsjednicom Vijeća mladih općine Ljubuški

Vijeće mladih općine Ljubuški institucija je koja, između ostalog, ima za cilj pružiti edukaciju, razvijati potencijale mladih i njegovati kulturnu baštinu. Na njezinu čelu je Marija Kordić, članica Udruge mladih…