Mehmed Elezović: Sultanov dvor(osmanlijska kuća)

Pošto je sultan upravljao državom, centar vlasi je bio tamo gdje se sultan nalazio.Prije sultana Selima II(1566-1574) sultani su često bili odsutni sa dvora, zbog vojnih ekspedicija, a u tome…