NEK MIRIŠU AVLIJE

Majka sina budila u sabah probudila ustaj sine sabah je ustaj sine bajram je