Kemal Mahić: Imena ulica Ljubuškog –„trag u beskraju“

Grad je hram.(Platon).Sve počinje od hrama.Da bi se stiglo do hramova različitih religija koriste se putevi,ulice,trgovi,mahale koje vode do hrama(ova). Kako je naš grad Ljubuški pri nominaciji koja je titulirana…