Kemal Mahić: Imena ulica Ljubuškog –„trag u beskraju“

Grad je hram.(Platon).Sve počinje od hrama.Da bi se stiglo do hramova različitih religija koriste se putevi,ulice,trgovi,mahale koje vode do hrama(ova).

Kako je naš grad Ljubuški pri nominaciji koja je titulirana izrazom G R A D,onda je potrebno ispuniti određene uvjete koji bi legitimirali „stanje stvari“ koje je određeno da bi naselje postalo gradom,uvažavajući sve segmente i iz prošlih vremena koji bi bili valorizacija zajedničkog života predhodnih i današnjih generacija.

Tako je Komisija za imenovanje ulica i trgova pri Skupštini općine Ljubuški i vijećnici SO Ljubuški, 29.01. 2016. usvojila popis 68 ulica i trgova u našem gradu.

Donosimo popis svih ulica i trgova koji su aktualni od 2016:

 1. Ulica hrvatskih branitelja
 2. Ulica hercega Stjepana Kosače
 3. Ulica kraljice Katarine Kosača
 4. Ulica hrvatskih kraljeva
 5. Vukovarska ulica
 6. Ulica Petra Barbarića
 7. Ulica Brune Bušića
 8. Ulica hrvatskih knezova
 9. Ulica kardinala Alojzija Stepinca
 10. Ulica sestara milosrdnica
 11. Ulica sv. Lepolda Mandića
 12. Ulica IV Brigade HVO Stjepana Radića
 13. Ulica fra Lovre Šitovića
 14. Ulica Vrbice
 15. Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića
 16. Ulica fra Lea Petrovića
 17. Ulica dr. Isidora Papac
 18. Ulica bleiburških žrtava
 19. Ulica Nikole Kordića
 20. Ulica Nikole Šopa
 21. Ulica sestre Silvije Antić
 22. Ulica prof. Milana Čuljka
 23. Ulica dr. Ante Vukšića
 24. Ulica PPN Ludviga Pavlovića
 25. Ulica don Ivana Musića
 26. Ulica Ante Paradžika
 27. Ulica Kasima Gujića
 28. Ulica dobrovoljnih darivatelja krvi
 29. Ulica Žabljak
 30. Ulica Herceguša
 31. Ulica Sade Sadikovića
 32. Ulica Hame Ibrulja
 33. Ulica Crkvice
 34. Ulica fra Didaka Buntića
 35. Ulica Dragutina Tadijanovića
 36. Ulica Glavica
 37. Ulica Alije Nametka
 38. Ulica Pobrišće
 39. Vitinska ulica
 40. Jadranska cesta
 41. Ulica sestre Konzolate Grgić
 42. Ulica Antuna Mladena Vranješa
 43. Ulica Antuna Branka Šimića
 44. Ulica dr. Ante Starčevića
 45. Put za Ruljaš
 46. Rimska ulica
 47. Ulica dr.fra Bonicija Rupčića
 48. Ulica dr.fra Ljudevita Rupčića
 49. Ulica Majke Tereze
 50. Ulica fra Rude Mikulića
 51. Ulica Carla Patscha
 52. Ulica Humačke ploče
 53. Ulica Ćire Truhelke
 54. Ulica Kraljice mira
 55. Ulica fra Lucijana Kordića
 56. Ulica pobijenih franjevaca
 57. Ulica fra Nikole Šimovića
 58. Ulica fra Anđela Nuića
 59. Ulica fra Joze Cigić
 60. Put za Bačine
 61. Ulica dr. Ive Bojanovskog
 62. Ulica fra Nikole Ivankovića
 63. Ulica sv. Ivana Pavla II
 64. Ulica fra Petra Bakule
 65. Ulica Antuna Gustava Matoša
 66. Ulica Zvonimira Remete
 67. Ulica fra Vlade Kozine
 68. Međugorska ulica

Dva trga i parka u Ljubuškom i na Humcu su također dobili nazive: Trg dr. Franje Tuđimana, Trg svetog Ante i Park hrvatskih banova.

Kao što se da primjetiti među usvojenim nazivima ulica postoje i ulice sa imenima sadašnjih i nekadašnjih toponima u kojima žive ili su živjeli Bošnjaci Ljubuškog.

To su ulice:

ŽABLJAK

CRKVICA

HERCEGUŠA(dio Žabljaka)

GLAVICA

POBRIŠĆE

VITINSKA

 

Isto tako nominirane i usvojene su četiri ulice sa bošnjačkim imenima:

 

1.SADIK SADIKOVIĆ(1872-1940)-Žabljak;

2.ALIJA NAMETAK(1906-1987)-dio Pobrišća i Bilog brda;

3.KASIM GUJIĆ(1906-1943)-od Pošte do Mostarskih vrata;

4.HAMO IBRULJ-HAMLET(1946-2008)-od Fejzine kahve do Prilaza;

 

Svaki narod,koji to iole želi biti,mora imati i svoju elitu i avangardu u različitim sferama ljudskog djelovanja(narodni iscjelitelj,književnik,novinar i javni radnik,akademski slikar ili neka druga zanimanja iz nauke,tehnike,medicine,sudstva i slično…

Ako nema elite i avangarde, ako nije priznata od vlastitog naroda,onda taj narod nema perspektive u budućnosti.Čak u životinjskom svijetu se zna ko preuzima odgovornost za svoje „stado“ ili zajednicu,a i među ljudima za svoju porodicu,rod,pleme,narod,naciju…

Prateći istu problematiku u drugim sredinama i gradovima možemo biti (pre)zadovoljni radom Komisije,koja je uvažila manjinski narod i njegove predstavnike.

Ovo znači da smo ostavili „trag u beskraju“ i da su potrebni napori da i u relativizaciji života budemo prisutni sa imenima gdje boravimo i živimo i sa imenima „velikana“ koja život znače za zajednicu koja predstavlja Ljubuški ma gdje god se nalazili.

 

2644 Posjeta 1 Posjeta danas