KRŠĆANIN KOJI JE HODOČASTIO – NA HADŽ U MEKU !… ( 1 )

Napisao : Ante GRANIĆ ………………………………………………………………. „ Moje je srce otvoreno svim vjetrovima : Ono je pašnjak za gazele I utočiste za krsćanske redovnike , Hram za idole , Crni kamen…

PORED PUTA STRAŠILA

Nešto su direktinije vrane što znaju onako u drvoredu prljati cestu sa grane dok mi stojimo u redu Tako se redaju slike kažu, lijepo se ne da definisati retuširane tete…