KRŠĆANIN KOJI JE HODOČASTIO – NA HADŽ U MEKU !… ( 1 )

Napisao : Ante GRANIĆ

……………………………………………………………….

„ Moje je srce otvoreno svim vjetrovima :

Ono je pašnjak za gazele

I utočiste za krsćanske redovnike ,

Hram za idole ,

Crni kamen hodočasnika u Meku –

Svitak Tore ,

Te knjiga Kurana …

.

Moja je religija – ljubav

Kamo god Božji karavani krenu –

Religija ljubavi

Bit će moja religija…

I moja vjera „ !

IBN ARABI – ( 1.165 – 1.240 )

………………………………………………………………….

.

Sve su religije ohrabrivale svoje vjernike da putuju . I to da putuju u grupama. Zato su

sva velika putovanja bila i ona , koja su ljude vodila na hodočašća . Hodočašća su čvrstila

vjernike u vjeri, a usto su i doživljavali radosti putovanja u nepoznate krajeve , radovali

se susretima sa nepoznatim , a usto različitim ljudima – i njihovim običajima. Svi su ljudi

na hodočašćima postajali – b r a ć a!… Ali, kako postoje razni ljudi i razne njihove ćudi ,

bilo je i pojedinaca koji su putovali sami , snalazeći se na putu i – živeći kao avanturisti .

.

Tako je neki IBN ATTUTA (1304 – 1368) – sam putovao po svijetu i prešao pješke – preko

130.000 kilometara , vratio se u rodno selo u Maroku nakon 30 godina…gdje ga se više

niko nije sjećao ! ( Prosječni ljudski vijek je tada trajao – ispod četrdeset godina ) !…

Napisao je svoje čuvene „Memoare“ , jer je imao o čemu i da piše .

.

ATTUTA se usput ženio sa brojnim ženama – i ostavljao iza sebe mnoštvo njemu nepoznatih

potomaka . Ostao je uvijek u islamskoj vjeri , bio je čak i u Kini – i putovao na HADŽ u Meku !

Ali , on je samo uvod u našu priču . Naša priča će biti o tome , kako je jedan KRŠĆANIN , usto

također avanturista , putovao – na HADŽ u Meku !… To je čak nevjerojatno , ali je – istinito .

On se zvao Sir RICHARD BURTON ( 1821 – 1890 ) – jedini čovjek na svijetu , koji je tečno i

bez greške govorio – 25 jezika , među kojima i arapski !… I glavni je junak – ove naše priče !

To je ujedno i priča o davnoj prošlosti – prošlosti , koja i danas živi u dušama čovječanstva !…

LAŽLJIVAC KOJI JE GOVORIO – 25 JEZIKA !…

Junak naše priče živjaše u čudesnom devetnaestom vijeku , što je bitan detalj ove priče .

U tom vijeku je bilo opasno putovati sam , jer su harali mnogobrojni banditi , koji su –

napadali i pljačkali putnike . Ni velike grupe nisu bile sigurne da će , u istom broju , stići –

na krajnje odredište . Zato su vodili sa sobom i posebne – dobro naoružane čuvare …

.

Kao četverogodišnji dječak , mali BURTON je mogao da ponovi svaku priču , koju mu je

majka ispričala , i to od riječi do riječi – kako ju je i čuo !… U sedmoj godini je mogao da –

ponovi niz od stotinu brojki , ma kako bile poredane . Škola mu odmah nije bila draga , jer

je sve lekcije koje mu je davala učiteljica – znao napamet . Tako je mali Richard BURTON ,

već u djetinjstvu – postao…“čudo od djeteta“! Toj činjenici se pridružio i fakat da je rođen

u Francuskoj , a onda je porodica prešla da živi u Englesku , gdje je mali BURTON , samo

za tri mjeseca – naučio engleski !… Potom je došlo i novo čudo…

.

Naime , i njegov vjeroučitelj je dolazio u nezgodne situacije , jer je malac BURTON , kao

dječak postavljao i „ nezgodna pitanja“ , vrlo nezgodna pitanja , kao što je – „ Kako BOGA

mogu činiti tri osobe : otac , sin i duh sveti“ ?… Zbog takvih „provokativnih“ pitanja –

napustio ga je i vjeroučitelj , iz razloga da mu nije ni potreban , jer dječak već sada zna…

NOVI ZAVJET – n a p a m e t ! Sličnih problema je imao i sa svojom privatnom učiteljicom .

Kad mu je pričala priču o Crvenkapici – mali BURTON je slušao priču sa velikim interesom ,

ali je ipak rekao da je – „ priča vrlo lijepa , ali nije istinita , jer vuk – ne zna da govori“!…

VRIJEME i LJUDI !

Brzo je prolazilo vrijeme . Richard BURTON je odrastao i glas o njemu se širio vrlo brzo –

i dalje od njegovog zavičaja . Smišljao je i razne događaje koji su bili daleko od istine …

Tako je proširio glas o sebi , da je on – vanbračni sin znamenitog kralja LUJA 14-og !…

.

Glas o tome se širio kao požar . Treba reći i to da je to doba kad su gotovo svi ljudi bili –

nepismeni , i da su se potpisivali… otiskom kažiprsta ! Takvi ljudi su bili i njegova publika ,

najvjernija publika . Aplaudirali su mu – kad god je izvodio svoj „program“ . Tako se on ,

BURTON , navikavao na aplauze – i nije mogao bez njih . Devetnaesti vijek je bio i – vijek

knjige . Svi su rijetki pismeni ljudi nosili – neku knjigu sa sobom , pa i RICHARD BURTON .

.

On je i u knjigama tražio izlaz za sebe , jer je zaključio da u svome okruženju ništa više –

nema da nauči… Bilo mu je čak i dosadno . Na kraju , čitajući jednu knjigu , pronašao je u

toj knjizi – rješenje svog problema… Kako ? Jednoga dana , vidio je to u knjizi – naziva

„PUTOVANJA IBN ATUTE“ iz četrnaestog vijeka , istog onog koga smo mi spomenuli u

ovom prilogu . Tako je otkrio spasonosnu ideju , da mu je jedini spas u – putanjima !…

Bar za njega !… Dugo se spremao za to PUTOVANJE SVIJETOM…. i odredio cilj – otići i na

HADŽ u Meku , iako nije – m u s l i m a n !

.

U LAGARIJAMA JE – ISTINA !…

Još od djetinjstva , RICHARD BURTON je vrlo slikovito lagao , pa su ga i prozvali – l a ž a c !

Kad je opominjan zbog toga , on je tvrdio da je dugo govorio samo istinu , a upravo zbog

toga je imao samo – silnih problema ! Tada je „okrenuo ploču“, tvrdeći da je baš u „lažima

– i s t i n a“ !…To mu je pomoglo na putovanjima . Jer , njegova publika su bili ljudi – koji su

mu aplaudirali !… Smislio je i način putovanja… putovati će od mjesta do mjesta , ostati u

gradovima i selima po nekoliko mjeseci , sve dok dobro nauči jezik i običaje toga naroda .

I dok ne bude njima sičan toliko – da se ni u detaljima ne razlikuje od njih !…

Tako je učio , ne samo jezike – nego i narječja .

.

Kasnije su njegovi biografi istraživali i ustanovili , ne samo da je govorio 25 jezika , nego sa

narječjima – č e t r d e s e t !… Treba istaći i to da je BURTON toliko poznavao jezike koje je

naučio – da je prevodio i knjige . Tako je preveo i znamenitu knjigu sjajnih perzijskih priča –

HILJADU I JEDNA NOĆ , kao i zbirke erotskih bajki – KAMA SUTRA i MIRISNI VRT . Oženio se

ženom koja je mrzila žene , ali je BURTONA podržavala u svemu , sa glavnim ciljem – da od

svijeta čuva njegove MANE !… Zato u knjigama i studijama o njemu – nema mnogo mana …

Inače je BURTON govorio ljudima , da je knjiga „posrednik i – hrana cijelog čovječanstva“!…

I da je „ KUGLA ZEMALJSKA – zajednička i ravnopravna domovina svih ljudi na zemlji “ !…

.

PROLAZILE SU GODINE !…

Tako su prolazile godine !… Moramo ih preskočiti , pa i put u MEKU – i uočiti BURTONA ispred

čuvenog TAJ MAHAL u Indiji , slavne građevine visoke 74 metra , najljepšeg ekstra – spomenika

ljudskih ruku na svijetu , danas stare – preko 1400 godina !…Divio se toj čudesnoj građevini ,

koja je bila DOM DUHOVA , ispred koga su se , danju i noću , sakupljale mase ljudi raznih religija –

i molili se – svako svome Bogu !…Pisao je i bilješke , nešto kao DNEVNIK – i zapisao da je to…

„ jedino mjesto na svijetu , koje okuplja ljude iz cijelog svijeta – i gdje se tu susreću vjernici svih

vjera , rasa i naroda“ . To ga je oduševilo !…Zapisao je i to da je indijski TAJ MAHAL po čudesnosti –

odmah iza znamenite ĆABE – Crne Kutije na trgu u MEKI !…Dok je bio u INDIJI , radio je dugo i kod

vojske , uglavnom kao čistač – a usto i prevodilac . U INDIJI je naučio – šest jezika !…Ali je imao i

razočarenja …

Neki poznati GURU , vrač i lječitelj bolesnih , koji je bio ljubomoran na njegovu slavu – digao je na

„velika zvona“ , pa i razglasio , da je … BURTON kao ljubavnik – n e s p o s o b a n ! To je tada u Indiji

bila – sramota !…BURTONA je to jako pogodilo , ali ne i obeshrabrilo ! Osim toga , to su bila vremena

kad ljudi nisu mnogo razlikovali – istinu od fikcije .

.PUT NA HADŽ U MEKU !…

Vratimo se opet na početak ove nevjerojatne pripovijesti !…I ponovimo :

Richard BURTON se svojski pripremao za dalek put . Najvažniji njegov cilj je bio – HADŽ

U MEKU ( MAKKAH )… Najprije je pustio bradu , čak se dao i obrezati ( sunetiti ) , jer je

mislio da je to – vjerska obaveza svih islamskih vjernika . Tek na putu je saznao da je to za

neke zaista i obaveza , koja vodi porijeklo iz židovske vjere , gdje je to – striktna obaveza…

Bilo kako bilo , tim činom je BURTON bio osiguran – za svaki slučaj . Meka je bila daleki san

miliona ljudi… put je dalek i dugotrajan , a u arabijskoj pustinji – i do 45 stepeni u hladu !

.

Sa sobom je ponio i KURAN , svetu knjigu islamskih vjernika , koju je proučavao dugo , i

naučio – stotine citata napamet !…Proučio je i stotinjak medicinskih knjiga , jer je htio

da se hodočasnicima predstavlja kao – „perzijski liječnik , koji putuje na HADŽ“ !…Ponio je

i potvrdu jedne kršćanske ŽUPE da je njen član – što je bitno na putu , i u susretima sa –

kršćanskim svećenicima… I tako je , konačno , pošao na put . P j e š k e . Na putu su ga

sustizali ljudi koji su putovali sa konjskim , ili volovskim zapregama – i preuzimali ga…

Sve mu je išlo po planu .

.

JERUSALEM i – ZNAMENITA BOGOMOLJA… DŽAMIJA AL AKSA !

I da ne duljimo , nakon više od pet godina , stigao je u – JERUSALEM !… Do Jeruzalema

je radio na mnogo mjesta – da bi mogao da živi . U Jeruzalemu je ostao šest mjeseci – i tu čistio

ulice noću . Besplatno je čistio i jednu džamiju , samo da bi razgovarao sa Imamom i od njega

saznao ono što ga zanima . Pridobio ga je time što mu se predstavio kao liječnik – koji putuje…

na HADŽ bez novca , jer su ga na putu – „opljačkali razbojnici“ !… U Jeruzalemu su ga oduševili ,

prvo dobri i čestiti ljudi , zatim ZID PLAČA , ŽIDOVSKI HRAM – i DŽAMIJA AL AKSA ! Jedan od tih ljudi ,

vlasnik karavana , poklonio mu je čak i KAMILU , čudesnu životinju azijskih pustinja , koja može

da živi i nekoliko dana – bez hrane i vode !… To mu je olakšalo putovanje .

MOJA PRIČA…KAO ŠLAG NA TORTU !

Kad smo već kod džamije Al Aksa , da vam ispričam i jednu svoju priču . Sa hodočašća .

Volio sam ući u džamiju Al Aksa – sam . U obilasku i u tišini , kao i uvijek , zastao sam

ispred mjesta gdje IMAM klanja i tako vidio – i smjer prema Meki , kuda se okreću – svi

vjernici u vrijeme molitve . Kad sam ušao , bilo je unutra pedesetak ljudi , u većini –

turista . Odjednom se džamija počela puniti – i tek tada shvatih da je to – vrijeme džume!

.

Stajao sam sa strane i odlučio da ostanem na džumi ! Bio sam izdvojen i sam , i ispred –

prvog reda mnoštva koje je ispunilo džamiju Al Aksa . Svi su me mogli vidjeti … U miru

i bez i jednog pokreta , sačekao sam završetak džume …I kad je došao završetak , ja sam

se prekrstio , polako – i to tri puta , uz uobičajeni naklon i respekt ! Svi su me gledali !…

Kad sam pošao ka izlazu , ljudi su mi prilazili i – rukovali se sa mnom , bez i jedne jedine

riječi i gesta !…Samo su im se oči smiješile !…Tako sam se rukovao sa više od – sto ljudi !

.

Na izlazu me obuzela neka radost , jer sam osjetio da se baš u ovim trenucima – rodilo u

meni novo ushićenje , i to u džamiji AL AKSA . Od tada , svakodnevno vidim – dobre i vrle

ljude iz džamije Al Aksa , koji su ušli i smjestili se – u moje snove i nezaborave !…Iza mene

je ostala džamija AL AKSA , u kojoj se rodila i jedna od mojih – nezaboravnih uspomena!

Nešto kao unutrašnje sunce , koje stalno sja !…Jer , sunce se ne može – vezati u LANCE !

( KRAJ PRVOG NASTAVKA )

U drugom nastavku :

KRSTJANIN…KOJI JE PUTOVAO –

NA HADŽ U MEKU…( 2 )

2103 Posjeta 1 Posjeta danas