SMRT HASAN-AGINICE

Što'no cvili na bijeloj kuli? Il’ je vila, il’ je ljuta zmija? Nit’ je vila, nit’ je ljuta zmija.