Hazim Šabanović: Osnivanje hercegovačkog sandžaka

Da ovaj sandžak nije bio osnovan prije 1470.g. vidi se iz toga što su Dubrovčani sve do 1470.g. na razne sporove u vezi sa Hercegovinom uvijek obraćali bosanskom sandžaku Isa-begu…