Izrada porodičnog stabla

Porodično (gensko, genealoško) stablo je slika porodičnih veza u obliku sheme ili teksta. Sheme su raznolike (izrađene ručno ili na računaru, silazne i uzlazne, proste ili složene, samo po muškoj…