Derviš Sušić: UHODE (odlomak)

Moj gospodaru, zemlja zvana Bosna nesretna je zemlja koju ne vrijedi osvajati,još manje držati,ali se može podnijeti kao prijateljska.