AZEMINA KREHIĆ: DRINA

Kao ljepotica kojoj je silom oduzeta čednost koja je krasila njeno biće štono u hurije je uzdizala, i ona je izgubila svoju vedrinu.