Pogledi, Hadžibeg

Narod nikad nije više, a ni dalje hod'o ko u ovaj vakat. Kako narod tako i Uzeir i Fata mu. Najbolje ti je nama đuturumima niđe ne ić od svoje…

Mostar sevdah reunion: Kona na bunaru

Oči moje, kletvom bih vas kleo što vas šejtan na sebe uzeo pa gledaste kroz tarabu staru šta mi radi kona na bunaru Srebren ibrik u ruke uzela raskopčala suncu…