Mostar sevdah reunion: Kona na bunaru

Oči moje, kletvom bih vas kleo
što vas šejtan na sebe uzeo
pa gledaste kroz tarabu staru
šta mi radi kona na bunaru

Srebren ibrik u ruke uzela
raskopčala suncu njedra bijela
pa ih hladi vodom iz bunara
srce moje kida iz njedara

Drhtao sam ko list na jablanu
gledajući konu raskopčanu
srce vrisnu, pamet se okrenu
skočih mlađan u avliju njenu

Sad je na me ko na vuka hajka
šta učinih, žalosna mi majka
kriv sam, rekoh, ja u ovom satu
vješajte me o koninu vratu

Pripremili:

Mithad Muminagić i Kemal Mahić

.

 

2639 Posjeta 1 Posjeta danas