ADNAN ŽETICA: LJUDI I ŽENE

LJUDI I ŽENE Ne ključaju se vrata u mojoj mahali. Rođaci,komšije i prijatelji smo,jedni drugima. Naši životi isprepleteni su kao zemljišne parcele. Žene u grupama dolaze na kućna vrata bez…

ZA MULTIETNIČKU BiH: Znate li kako su Divjak i Šiber pristupili Armiji RBiH

Alija Izetbegović je uvijek i u svakoj prilici isticao ideju Bosne i Hercegovine, kao nedjeljive multietničke države. Još na osnivačkoj skupštini SDA, održanoj 26. maja 1990. godine, između ostalog je…