PREKO 30 PARAGLIDERA UŽIVALO U LETENJU NAD LJUBUŠKIM NEBOM

Paragliding klub Ljubuški već godinama ulaže u razvoj sporta, adaptaciju i uređenje poletišta pored kule hercega Stjepana, ujedno postavlja nove standarde kada je u pitanju jednostavnost, pristupačnost i lakoća bavljenja…

SLOVENCI U BOSNI: Kako je tekao nacistički plan o deportaciji i naseljavanju 10.000 Slovenaca u BiH

Neke činjenice o useljavanju Slovenaca u BiH: Na teritoriju NDH-a u BiH Hitler je predvidio useljavanje Slovenaca po principu koliko se iseli Srba toliko će se useliti Slovenaca. U odbrani…