SMOKVA (Ficus carica)

„Tako mi smokve i masline…(Kur*an,“Smokva“,1) Ficus carica,ili nama poznata smokva,još je jedna od najstarijih biljaka za koje se čovjek odlučio uzgajati ih.Arheološki tragovi kultivisanih stabala smokve sežu čak do 5.000…