Musa Ćazim Ćatić: FATIMA Ez-ZEHRA

Najbolja kćerka izmeđ* sviju kćera, Mirisni cv*jet s pejgamberove grane Bijaše čista bez ikakve mane K*o njena srca postojana vjera.