Musa Ćazim Ćatić: FATIMA Ez-ZEHRA

Najbolja kćerka izmeđ* sviju kćera,

Mirisni cv*jet s pejgamberove grane

Bijaše čista bez ikakve mane

K*o njena srca postojana vjera.

 

Između žena najvjernija žena,

Ponosna,čedna,k*o paoma mila –

Božanskom lavu je žarka ljubav njena

U boju zvijezda predvodnica bila

 

I među majkam* nikad majke take

Nježne i dobre!…Kerbelske sokake

Svaku noć – vele – tad obilazi ona;

 

I kad kod groba Svete žrtve stane,

Nijemo plačuć*,po humku mu pane,

A s njom plače c*jela vasiona.

 

Izvor:STAV br.286;22.08.2020.

 

1252 Posjeta 1 Posjeta danas