Često suza iz mog oka tvoju sliku sine kvasi..

Kuća trošna na kraj sela u njoj živi majka stara sliku sina ona drži i sa slikom razgovara. Sama sam ti ovde sinko samoća me teška muči svakog dana Boga…