Dženaza r. Midhata Gujića

Danas, 24.augusta je klanjana dženaza r. Midhata Gujića na mezarju Zorbinovac, gdje je obavljen i ukop. Dženazi su prisustvovali brojni ljubušaci, prijatelji i poznanici porodice. Objavljujemo fotografije sa dženaze.