ARONIJA

Izuzetno ljekovita i korisna biljka,aronija potiče s istoka Sjeverne Amerike,gdje se uz Aroniu malanocarpu(crnoplodnu aroniju još mpže naći i Aronia arbutifolia(crvenolisna aronija).Kao hranu i kao lijek prvi su je počeli…

Kula Herceg Stjepana

  Kula Hercega Stjepana Kod Ljubuskog brdo stoji Na njemu je Kula Herceg Stjepanova To je simbol naseg grada Pitam svakog Ljubusaka,zar ce kula ostat vaka Kad ti dodjes na…