FERMAN STIŽE IZ STAMBOLA

Ferman stiže iz Stambola, a na ruke Dizdar-agi: „Dizdar-aga,i ti aga, da s’ ufate dva Morića, dva Morića,dva pašića: Morić Ibru,Morić Pašu.“ Odma’ djecu potražiše.