FERMAN STIŽE IZ STAMBOLA

Ferman stiže iz Stambola,

a na ruke Dizdar-agi:

„Dizdar-aga,i ti aga,

da s’ ufate dva Morića,

dva Morića,dva pašića:

Morić Ibru,Morić Pašu.“

Odma’ djecu potražiše.

Najdoše ji u džamiji,

u džamiji Kuršumliji.

Dva Morića ufatiše,

bijele ruke savezaše,

kroz grad djecu protjeraše,

Dva Morića,dva pašića,

kroz Sarače,kroz Kovače.

Haber stiže staroj majci

da su djeca ufaćena.

Stara majka pitu kuha,

u ruci joj oklagija,

a u drugoj zlaćen ibrik.

Oklagiju prelomila,

zlaćen ibrik pobacila,

oklagiju prelomila.

Poletila stara majka

gologlava brez čembera,

raspojasa brez pojasa,

bosonoga brez papuča

s cikom,vriskom kroz Saraj'vo,

kroz Sarače,kroz Kovače.

„Oj boga vam,svi sarači,

svi sarači i kovači,

što pustiste dva Morića,

dva Morića dva pašića:

Morić Ibru,Morić Pašu?

Pustite mi do dva sina,

na poklon vam sto dimova.“

Progovara Dizdar-aga:

„Haj,ne luduj,stara majko,

pustićemo dva Morića:

Morić Ibru,Morić Pašu,

kada čuješ do dva topa.“

Kroz grad djecu provedoše,

kroz Sarače,kroz Kovače.

Zamoli se Morić Ibro:

„A boga ti,Dizdar-aga,

otpusti mi bijele ruke

da zapjevam glasovito.“

Progovara Morić Pašo:

„Što se moliš dušmaninu?“

Pa izdiže glasovito:

„Sarajevo,široko si,

stara majko,stara si mi,

lijepa Maro,lijepa ti si-

dojde vakat valja mrijeti“

U grad djecu uvedoše.

Bijele ruke odriješiše,

lisičine oko vrata;

dva Morića objesiše,

do dva topa ispališe.

Ode jeka kroz Saraj'vo,

kroz Sarače,kroz Kovače.

Kad je čula stara majka,

u njoj živo srce puklo.

 

NAPOMENA: Kazivao Salih Zupurović,rođ.1899. u Gradačcu.Pjesmu je zabilježila Ljuba Simić 1956.Pjesma broji 62 stiha.

IZVOR:ĐENANA BUTUROVIĆ: MORIĆI;“Svjetlost“1983.(Biblioteka kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine)

Priredio:Kemal Mahić

 

Sarači

Kovači

https://www.youtube.com/watch?v=R1TwFBSWIcA&ab_channel=YouTubeTO%C4%8CILOVAC

 

1400 Posjeta 3 Posjeta danas