Dženaza r. Almasi Oručević

Danas je klanjana dženaza r. Almasi Oručević na Gradskom groblju Sutina u Mostaru gdje je obavljen i ukop. Objavljujemo fotografije sa dženaze. Zahvaljujemo familiji i Kemi Mahiću na istim.

Ambasada SAD u BiH: Obilježavanje ‘Dana RS’ neustavno

Obilježavanje “Dana Republike Srpske” 9. januara je neustavno, a odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (BiH) su konačne i obvezujuće. Ovo se navodi u odgovoru ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD)…

Bosanski jezik osporavaju, a pisan je na pet različitih pisama

Mnoge rasprave koje se u posljednje vrijeme vode a tiču se prirode bosanskog jezika uglavnom su se odvijale na polju političkih opservacija, a na svaku zlonamjerno izrečenu opasku o nepostojanju jezika lingvisti…

CRTICE IZ AUTOBIOGRAFIJE (3), Ante Granić

HODOCASCA – DANAS . . Organiziram i hodocasca posvuda u svijetu , predsjednik sam drustva INSTITUT EUROPEEN , koji se bavi kulturom , bratimljenjima izmedju institucija u Francukoj , i…