Nedžad Ibrišimović: ČETIRI CARA

Bila nekada davno četiri cara,sve jedan do drugoga. Svaki bio car u svojemu carstvu.Svaki lezi ko car,ustani ko car…Carevali i dan i noć. Jedan bio sedamdeset četvrti car svoje carske…

YUNUS EMRE:ZNANJE JE SPOZNATI ZNANJE

Znanje je spoznati znanje, znanje je spoznati sebe Ako sebe ne spoznaš čemu će ti znanje onda.