NAFIJA SARAJLIĆ: ANADOLIJA

Dok bi nastupio Ramazan,pojavio bi se u našoj mahalskoj džamiji. Malešan, crnomanjast, male brade, u velikoj  za godišnju idaru. Ali što ga je uzdizalo bilo je njegovo vanredno lijepo učenje…