Dževad Karahasan: Kuća gleda prozorima

„Oči su prozori duše“, tvrdi jedna veoma popularna izreka. Kao svaka dobra usporedba, ova izreka upozorava na sličnosti i razlike dvaju fenomena, i tako nam pomaže da te sličnosti i…