Vodopad Kravica bilježi gotovo isti broj gostiju kao prije pandemije

Turizam u Ljubuškom doživljava sve veći rast i razvoj, a vodpoad Kravica bilježi gotovi isti broj posjeta kao prije pandemije čime opet postaje jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u Bosni…