FAIZ SOFTIĆ: MAJKA

Kad u bihorskom selu Sipanju napada dubok snijeg i noć se spusti, a vjetar fijukne ispod strehe, visoko gore, u planini, zaurla gladan i ozebao vuk. Što su noći hladnije,…

Arheološki lokalitet Mogorjelo – rimska Villa Rustica

Arheološki lokalitet Mogorjelo – rimska Villa Rustica bila je značajna gospodarska i logistička baza Narone od I. do IV. stoljeća. Tragovi moćnog i slavnog Rimskog carstva (Republike) par stoljeća prije…