SAID ŠTETA: ĆILIM

Uspomene na drage, vrijedne majke, nene, sestre, posebno na drage osobe iz mahale Žabljak. Još se malo dnevnog svjetla uvlačilo kroz prozor kamene kuće i selo se polahko utapalo u…