Ljubuške mahale – JAKIĆ  MAHALA – BEŠIR MAHALA

Ljubuške mahale – JAKIĆ MAHALA – BEŠIR MAHALA

1.HRNJIČEVIĆ REŠKA 2.HRNJIČEVIĆ ĐABIR 3.HRNJIČEVIĆ RUSMIR 4.HRNJIČEVIĆ HALIL 5.HRNJIČEVIĆ SALKO 6.HRNJIČEVIĆ DŽEVAD 7.HRNJIČEVIĆ HAJRUDIN 8.HRNJIČEVIĆ HAMID(2) 9.HRNJIČEVIĆ AHMED(3) 10.HRNJIČEVIĆ ŠAĆIR 11.HRNJIČEVIĆ KASIM 12.HRNJIČEVIĆ FEJZO 13.HRNJIČEVIĆ HASO 14.HRNJIČEVIĆ MUNIB 15.HRNJIČEVIĆ SALKO 16.DELALIĆ SALKO(Tuga) 17.DELALIĆ HAMO 18.DELALIĆ MUSTAFA 19.DELALIĆ HASO 20.DELALIĆ SMAJO 21.DELALIĆ AHMO…

FRA DRAGO BOJIĆ REKAO ONO ŠTO DRAGAN ČOVIĆ KRIJE OPTUŽUJUĆI BOŠNJAKE: „Hrvati su u svojoj domovini BiH dijaspora, politički su zapušteni i biraju…“

FRA DRAGO BOJIĆ REKAO ONO ŠTO DRAGAN ČOVIĆ KRIJE OPTUŽUJUĆI BOŠNJAKE: „Hrvati su u svojoj domovini BiH dijaspora, politički su zapušteni i biraju…“

„…najgore između sebe da ih predstavljaju.“ Fra Drago Bojić istaknuti je bosanski franjevac, teolog i publicista, koji se u svojim tekstovima ne libi kritikovati Crkvu i njenu povezanost sa politikom te se ne plaši iznijeti vlastito mišljenje o aktuelnim temama. On će…