Sjećanje na 2. maj 1992. i slom agresorskog plana: Dan kada je spašena BiH

2majjjj

Da je agresor na 02.maja prije 21 godina uspio u svojoj namjeri da zauzme zgrade Predsjedništva BiH, Skupštine i RTV doma te likvidira prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Aliju Izetbegovića, historija BiH krenula bi drugim smjerom!

Goloruka sarajevska mladost u trenirkama i patikama, bosanski inat i veliko srce uspjeli su zaustaviti dobro organiziranog i naoružanog neprijatelja, osujetivši agresorski plan da zemlju podijeli, a narod pokori. Historija BiH, ipak, nije krenula tokom kojim je to želio velikosrpski agresor i JNA, strana vojska na teritoriju naše zemlje.

Sarajevo je gorjelo 2. maja. Gorjele su zgrade “Pošte” i “Elektroprivrede BiH”, agresor je pucao po sarajevskim naseljima. Bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH Avdo Hebib prisjeća se da je plan napada na Sarajevo i zauzimanje Predsjedništva bio spremljen izvana i iznutra.

– Plan neprijatelja bio je da napadne iz tri pravca: Vraca, odnosno Trebevića, Grbavice i Nedžarića. Već su bili pripremljeni tenkovi i transporteri, koji su došli do Vrbnja mosta i zgrade Doma sindikata. Da su uspjeli zauzeti Predsjedništvo i Skupštinu, državnost BiH došla bi u pitanje. Međutim, naše snage energično su se suprotstavile neprijatelju. To je bio historijski dan – podsjeća Hebib.

Dok su tenkovi i transporteri napredovali ka zgradi Predsjedništva, u Sarajevu se iznenada pojavio Fikret Abdić, koji je, prema riječima Hebiba, trebao preuzeti vlast nakon likvidacije predsjednika Izetbegovića. Simptomatično je, kaže, kako je Abdić uspio probiti obruč do Sarajeva i ko mu je u tome pomogao. Nedvojbeno je, kaže, da je Abdić bio dio dobro organiziranog plana da se izvrši državni udar.

Backović: Golobradi mladići zaustavili agresora

Prema riječima ratnog pomoćnika komandanta Teritorijalne odbrane Zaima Backovića Zagija, državni udar zaustavili su golobradi sarajevski mladići, entuzijasti, patrioti i dobrovoljci koji su srcem branili BiH i Sarajevo.

Backović kaže da su za 2. maj karakteristične dvije stvari, borba za opstanak države i herojska odbrana grada. On podsjeća da je otmica rahmetli predsjednika RBiH Alije Izetbegovića bila klasičan teroristički akt, a, kako ističe, zaboravlja se i da se 2. maja dogodio opći vojni napad na državu, odnosno institucije BiH.

– Agresor je ciljano napao “Poštu” i “Elektroprivredu”, kako bi prekinuo veze i napajanje strujom, zatvoren je dotok plina i vode, grad je bio presječen, Dobrinja odvojena, iz kasarni, ali i s Trebevića, Poljina i mnogih drugih mjesta otvarana je paljba po sarajevskim naseljima. Jednostavno, cijeli grad bio je napadnut – kaže Backović.

Mnogi smatraju da se pojedinci ni danas ne mogu pomiriti s porazom, koji je tada supermoćnoj JNA nanijela sarajevska mladost, zbog čega uporno pokušavaju revidirati historiju obilježavajući 3., a zaboravljajući 2. maj, dan kada je BiH opstala!

Kako su zaustavljeni niški specijalci

Da su niški specijalci izveli ono što su naumili 2. maja, Sarajevo bi definitivno palo. U tome ih je spriječila i jedinica Dževada Topića Tope, koja je zarobila 27 specijalaca i pukovnika Dragana Šuputa.

– Da su uspjeli sastaviti komandu, Dom ljiljana i Vojna bolnica u Sarajevu bi pali. Krenuli su tada transporterima prema Domu ljiljana, gdje smo ih i zaustavili. Potom je dio specijalaca otišao u jednu zgradu, gdje su uzeli taoce, a drugi u Kulturni centar “Đuro Đaković”. Borili smo se s njima od popodne do sutradan ujutro, kada smo ih natjerali da se predaju – sjeća se Topić.

1076 Posjeta 2 Posjeta danas