Pripreme za dolazak Ramazana

ramazan

Do dolaska mjeseca ramazana je ostalo još samo šest dana. Vjernici se pripremaju da dočekaju tog dragog gosta. Svakako da je od planiranja za Ahiret i planiranje kako iskoristiti ramazan u pokornosti i ibadetima prije njegova dolaska. Dobra priprema je pola posla. Kako kvalitetno dočekati ramazan ako se počnemo pred njegov sam dolazak spremati? Kako ga iskoristiti maksimalno kada nas preduhitri brzina vremena kojom on dođe i prođe, a mi ostanemo zatečeni jer se nismo kako treba pripremili za ovog musafira.
U ovom mjesecu se djela naša umnogostručavaju. Zato krenimo na vrijeme sa našim pripremama za ovaj mjesec milosti.
U hadisu Poslanika, sallallahu a'lejhi ve selleme, stoji da je rekao:”Došao vam je vaš mjesec zakletvom Allahovog Poslanika, ne dođe bolji mjesec muslimanima od ovoga mjeseca, niti dođe gori mjesec po munafike od njega. Doista Allah piše njegove sevabe i njegove nagrade prije nego i nastupi, a piše njegove grijehe prije nego i nastupi, stoga što vjernik priprema svoj imetak u njemu za snagu obavljanja ibadeta, dok munafik u njemu se priprema za ogovaranje vjernika i traženje njihovih manjkavosti (nedostataka, grešaka), pa je on (ramazan) dobitak za vjernike a šteta (propast) za pokvarenjake”. (Bilježi ga Ahmed i El-Bejheki od Ebu Hurejre)

 

Nekoliko načina koji nam mogu pomoći u našem spremanja za ramazan su:

1. Dova Allahu dž.š. da ramazan dočekamo zdravi i jaki u našoj vjeri kako bi bili što bolji, što jači vjernici tokom ovog mjeseca milosti.
Priča Enes, r.a: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada nastupi mjesec Redžep govorio: “Allahu naš, daj nam bereketa u redžepu i ša'banu, i daj da dočekamo ramazan.” (Ahmed i Taberani)
Zamislimo koliko je onih koji ovaj ramazan nisu dočekali, a nama se pruža prilika da ga dočekamo, da ga u postu provedemo i da nam se Allah smiluje, oprosti nam grijehe i oslobodi nas od vatre. Onaj ko ne iskoristi ramazan i ne zasluži Allahovu milost u njemu sam je sebi kriv, i niko mu na Sudnjem danu neće moći pomoći.

2. Radost ovom posebnom gostu koji je na putu ka nama, jer u ovom mjesecu se zatvaraju vrata džehennema a otvaraju dženneta.
Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je radovao ashabe dolaskom ramazana, govorio je: “Došao vam je mjesec ramazan, mjesec mubarek, Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata dženneta a zatvaraju vrata džehennema, u njemu se okivaju šejtani i u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.”

3.Planiranjem unaprijed kako da provedemo ramazan gdje će najviše biti mjesta za ibadete a najmanje za besposlice.

Planirajmo da što više:
Proučimo Kur'ana, klanjamo nafile namaza pored obaveznih, zikrimo, dovimo, udjeljujemo sadaku, kajemo se Allahu i zahvaljujemo Mu na svim blagodatima, čitamo islamsku literaturu.
Ako nećemo čitati Kur'an u ramazanu kada ćemo onda? Jesmo li planirali ovog ramazana da proučimo čitav Kur'an, da naučimo koju novu suru, ili ćemo se nemarno da odnosimo prema Kur'anu kao što neki čine i uopšte ga ne uzimaju u ruke. Najbolje je odrediti sebi vrijeme u kojem će se Kur'an učiti, vrijeme koje će biti posvećeno samo Kur'anu kao i dio koji će se proučiti tako da do kraja ramazana proučimo cijeli Kur'an. Ako to nismo u stanju makar dolazimo na mukabelu koja će se učiti poslije podne i ikindije namaza te slušajmo učenje Kur'ana, jer i za samo slušanje imamo nagradu kod Allaha i Allah nas obasipa svojom milošću.

4. Naša jaka namjera da dočekamo i provedemo ramazan u dubokoj pokornosti Allahu, u činjenju što više dobrih djela, ne smije izostati u našoj pripremi.
Naime ima i onih koji se za ramazan pripremaju više fizički, a manje psihički tj. duhovno. Pune se frižideri i zamrzivači, špajzovi i ostave raznim namirnicama kao da je ramazan mjesec jela i pića a ne mjesec posta. A takvima ne pada na pamet da se snabdiju vjerskom literaturom pa da je iščitavaju niti da se naoružaju imanom i takavalukom te da putem ibadeta traže Allahovu milost.

5. Doček ramazana sa pokajanjem od naših grijeha i sa čvrstom odlukom da se nikada više na vratimo na njih.
“I pokajte se Allahu svi vi, o vjernici, kako bi uspjeli.”
(En Nur, 31)

6. Čišćenjem naše duše i osvježavanjem našeg znanja o pitanjima ramazana razumijevanjem ramazanskih propisa. Svi mi manje više znamo osnovne stvari o ramazanu i trebali bi, pogotovo ono što kvari naš post kao i ono što smijemo ili ne smijemo činiti u ramazanu.

7. Ne zanemarivanjem da've, pozivanje u našu vjeru istinskog tevhida. U našem vremenu je od posebnog značaja pozivanje ka islamu, u vremenu kada je ovaj poziv pod plaštom žestokih napada Allahovi neprijatelja. Ovdje kada govorimo o pozivu mislimo da pozivamo i našu braću i sestre muslimane da prakticiraju post, da uče Kur'an, da klanjaju namaz, daju zekat, sadekatul-fitr itd.
U hadisu Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem se navodi: “Tako mi Allaha, da Allah uputi preko tebe samo jednog čovjeka, bolje ti je od najboljeg blaga.” (Muttefekun alejhi)

8. Doček ramazana sa novom stranicom u našem životu: sa tevbom, sa čvrstim slijeđenjem sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa dobročinstvom prema našim roditeljima i famliji, miskinima i siromašnima te sa jačanjem naše veze sa braćom i sestrama u islamu.

9. U toku ramazana bi trebali što je moguće više da se družimo, da jedni druge na iftare pozivamo, jer onaj ko nahrani postača ima nagradu tog postača a i svoju nagradu ako je i on postač.

10. Najbitnije od svega za uspješno proveden ramazan jeste da napravimo dnevni plan naših aktivnosti, počevši od ustajanja na sehur pa do lijeganja u postelju. Moramo u svoj plan obavezno uvesti učenje Kur'ana, klanjanje namaza u džematu, klanjanje teravije u džematu, dijeljenje sadake, čitanje vjerske literature i što je moguće manje besposlica.
Spremajmo se sada (ako već nismo) za mjesec milosti. Ramazan bi trebali šest mjeseci ispraćati, a pet ostalih provesti u pripremi za sljedeći dolazak. Zato ne dozvolimo da naša srca nisu još očišćena i da su zaprljana svakodnevnim grijesima a gost samo što nije stigao. Ako se sami ne pripremimo za njegov dolazak niko to za nas neće uraditi.

1101 Posjeta 2 Posjeta danas