DOVA SABURA

dova

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog
Gospodaru moj,
Ne dopusti da me zavara uspjeh,
Niti poraz baci u očaj.
Podsjećaj me stalno,
Da je neuspjeh iskušenje,
Koje predhodi uspjehu,
Gospodaru moj,
Nauči me da je TOLERANCIJA,
Najviši stupanj moći,
A,želja za osvetom
Prvi znak slabosti.

 

Gospodaru moj,
Ako mi uzmeš imetak,
Ostavi mi nadu,
Ako mi podariš uspjeh,
Podari mi snagu volje,
Da savladam poraz,
Ako mi uzmeš blagodat zdravlja,
Podari mi blagodat VJERE.

Gospodaru moj,
Kad se ogrješim od ljude,
Podari mi snagu izvinjenja,
A kad se ljudi o me ogriješe,
Podari mi snagu oprosta.

Gospodaru moj,
Kad ja zaboravim tebe,
Nemoj ti zaboraviti mene.

AMIN

5663 Posjeta 1 Posjeta danas