STROGA OBAVEZA MUSLIMANA-Vitre i zekat su idealan socijalni program na zemlji

pomocvitre

Sadakatu-l-fitr ili zekatu-l-fitr ili, kako se kod nas skraćeno kaže vitre, uz zekat na imovinu, predstavlja idealan socijalni program na zemlji – kazao je u izjavi za Fenu prof.dr. Šefik Kurdić, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, govoreći o instituciji zekata i vitra koji se daju u toku ramazana.

Pojašnjava da se prakticiranjem tih propisa uveliko neutralizira razlika između bogatih i siromašnih i veoma efikasno jačaju bratske veze među muslimanima.

Zahvaljujući toj instituciji, kao i instituciji zekata, osiguran je život miliona beskućnika u svijetu, a brojnoj djeci omogućeno je normalnije življenje i sretnije školovanje – naglašava.
 
Zamoljen da pojasni kome se daje i za koga se daju vitre, profesor Kurdić je kazao da se daje onima kojima se daje i zekat. Kome se ne može dati zekat, ne može se dati ni sadakatu-l-fitr.
 
Ističe, da je vadžib (obaveza) svakom imućnom muslimanu, kojem preko potreba njegove porodice pretekne jedan sa'a (pregršt) hrane za jedan dan i noć, dati bajramsku sadaku ili sadaku za završetak posta, zvanu sadakatu-l-fitr.
 
– Čovjek će dati za sebe i za svoju malodobnu djecu. Ako djeca imaju vlastitu imovinu, onda će staratelj dati iz njihove imovine. To je stav Ebu Hanife i Ebu Jusufa, dok Muhammed ima suprotno mišljenje. Tim davanjem zadužena je i žena – kaže prof. Kurdić.
 
Dodaje da muž nije dužan dati za svoju ženu, već je ona dužna to učiniti iz svoje imovine. Neće roditelj dati za svoju odraslu djecu. Također, majka neće dati za svoju djecu, makar ne budu imali oca, ali je, zato, djed zadužen za njih dati.
 
– Ipak, prilikom davanja, prednost treba dati siromasima. U našim uvjetima, posljednjih decenija, sadakatu-l-fitr davan je odgojno-obrazovnim institucijama koje obrazuju i odgajaju potreban kadar, što spada pod kategoriju fi sebilillah – kaže profesor Kurdić u intervjuu za Agenciju Fena.
 
Primjećuje da je dr. Jusuf el-Karadavi naglasio da se sadakatu-l-fitr ne smije davati neprijatelju islama, otpadniku od islama, grešniku koji prkosi muslimanima svojim grješenjem i lijenčini koji ima načina da radi i zaradi a neće.
 
Također, zabranjeno je davati ocu, djetetu i ženi, jer bi to bilo, ustvari, davati samome sebi.
 
Na pitanje kada je propisan sadakatu-l-fitr, Kurdić kaže da je propisan 2. god. po Hidžri, iste godine kada je propisan i ramazanski post i smatra se, u hanefijskoj pravnoj školi, vadžibom, sukladno njihovoj podjeli naredbi na farz i vadžib.
 
Abdullaha b. Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, naredio davanje sadakatu-l-fitra svakom slobodnom muslimanu i robu, muškarcu i ženi, velikom i malom, u iznosu jednog sa'a hurmi ili sa'a ječma.
 
Zekat je farz (stroga obaveza) i daje se jednom godišnje, to je onaj dio u našoj imovini koji po islamskim propisima pripada drugima.
 
Također, zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je. Et–tevba, 60.
 
Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: Uspjeće samo oni koji ga (imetak) očiste, često spominju svoga Gospodara i molitvu obavljaju.” (El-E'ala, 14.-15.)

(FENA)

1609 Posjeta 1 Posjeta danas