ĆILIM ZA VITINSKU DŽAMIJU

cilim

Postovani čitatelji “Ljubusaci.com”, dragi ljubušaci,
Prije svega želio bih da se izvinem zbog rjeđeg javljanja sa novim informacijama u
proteklom periodu.
Naša zajednička akcija “Ćilim za džamiju u Vitini” uspješno nastavlja svoj put ka cilju.
Želim vas obavijestiti da se svečano otvorenje džamije u Vitini
planira u julu mjesecu iduće godine,ako Bogda,kada se očekuje i vaše prisustvovanj
tom događaju.
Ovo je razlog zbog čega nismo okončali akciju i naručili ćilim.Htjeli bi pružiti
priliku i onima koji se još nisu priključili akciji, a to bih željeli.
Svim ljubušacima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Ahmed Mahić

1.Ante Granic,prof. Francuska

2.Ruzica Granic Francuska

3.Emira Mahic Svedska

4.Ahmed Mahic Francuska

5.Jasenko Mahic SAD

6.Plamenko Mahic Svedska

7.Nedim Mahic SAD

8.Mirza Mahic SAD

9.Mejra Kosaric Francuska

10.Denis Kosaric Svicarska

11.Denissa Košarić-Gutari Francuska

12.Sadija Ombasic Francuska

13.Tarik Laborde-Ombasic Francuska

14.Ibrahim S. Mesihovic Vitina

15.Nefisa Mesihovic Vitina

16.Derviša Gujic Francuska

17.Malik Gujic Francuska

18.Hajra Cezner-Gujic Holandija

19.Miro Mehicevic Danska

20.Enko Mehicevic Danska

21.Salko Mehicevic Danska

22.Edita Garbo Danska

23.Sadan Bilic Danska

24.Hasan Jakic Danska

25.Fuad Jakic Danska

26.Faruk Jakic Danska

27.Emina Jakic Danska

28.Sanjin Jakic Danska

29.Ismira Jakic Danska

30.Zdenka Brajković Francuska

31.Nataša Granić Francuska

32.Oliver Granić Francuska

33.Abdulah Sadiković Danska

34.Zlatan Maksić Danska

35.Ešefa Muminagić Danska

36.Sadat Nurković Francuska

37.Sadat Maličević Francuska

38.Damir Agović Francuska

39.Elvedin Dervišević Francuska

40.Isa Trstena Francuska

41.Jahandir Alam Francuska

42.Selim Selimi Francuska

43.Midhat Zulović Francuska

44.Nurija Hadžić Francuska

45.Nedim Redžić Francuska

46.Edhem Mujić Francuska

47.Murat Čengić Francuska

48.Nejaz Kadrijević Francuska

49.Tahiri Francuska

50.Mensur Mujkić Njemačka

51.Edin hadrović Francuska

52.Harun Hodžić Turska

53.Nagib Mujkić Njemačka

54.Hadžo Bronja Francuska

55.Mahmut Bihorac Francuska

56.Šefadil Ličina Francuska

57.Muzafera Ličina Francuska

58.Sahra Ličina Francuska

59.Fehim Ibrahimović Francuska

60.Džemaludin Đelmo Francuska

61.Nazif Karišik Francuska

62.Sead Alić Francuska

63.Atif Ličina Francuska

64.Ćamil Selimi Francuska

65.Fehim Cviko Francuska

66.Ibrahim Dedić Francuska

67.Harun Hodžić Francuska

68.Ćazim Kusturica Francuska

69.Emir Džaferagić Francuska

70.Jasmina Džaferagić Francuska

71.Emir Kadragić Francuska

72.Ćazim Mesihović Vitina-Češka

73.Ferida Mesihović Vitina-Češka

74.Haris Mesihović Vitna-Češka

75.Azra Mesihović Vitina-Češka

76.Sara Mesihović Vitina Češka

77.Vedranka Kadragić Francuska

78.Ferid Karaga Vitina-Norveška

79.Sabahija Karaga Vitina-Norveška

80.Merim Karaga Vitina-Norveška

81.Memnun Karaga Vitina-Norveška

82.Ibrahim Karaga Vitina-Norveška

83.Elma Maksić Norveška

84.Sead Maksić Norveška

85.Zlata Maksić Norveška

86.Fahro Konjhodžić Norveška

87.Edin Konjhodžić Norveška

88.Hasan Sadiković Norveška

89.Adla Konjhodžič Norveška

90.Muhidin Grljević Norveška

91.Sibila Bašić Norveška

92.Zlata Konjhodžić Norveška

93.Midhat Muminagić Norveška

94.Semir Konjhodžić Norveška

95.Amela Konjhodžić Norveška

96.Samir Hadžalić Norveška

97.Rasim Maksumić Norveška

98.Enes Gujić Norveška

99.Amela Češko Norveška

100.Šefik Konjhodžić Norveška

101.Kija Konjhodžić Norveška

102.Sanja Konjhodžić Norveška

103.Mediha Konjhodžić Norveška

104.Ljilja Ombašić Norveška

105.Salahudin-Dino Mesihović Vitina-Švedska

106.Šemso Germić Ljubuški

107.Velja Janković Beograd-Srbija

108.Ljiljana Milinčić Beograd-Srbija

109.Mladen Rašić Italija

110.Nevena Rašić Italija

111.Ferid Jakić Danska

112.Sulejman Fazli Vitina

113.Gafur Fazli Vitina

114.Senad(Selama)Konjhodzic Sverige

115.Kadragic Enes Emila i Emel  Norge  

116. Vahid Mesihović, Vitina, Norveška   

117.Ombašić Alen

118.Ombašić Amela

2373 Posjeta 1 Posjeta danas