Popis stanovništva 2013: Čekamo popisnicu

popis

 

 

 

 

 

 

 

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, koja vodi čitav posao, je ovih dana saopštila da će popisnica za građane u inostranstvu uskoro biti stavljena na njihovu stranicu (www.bhas.ba/). 
Pokušali smo je dobiti i odmah objaviti s pripremljenim uputstvima i objašnjenjima, ali smo u Agenciji dobili odgovor da će to biti moguće tek u drugoj polovini augusta. 
No, vrlo ljubazno su pristali da nam pomognu u pripremi odgovora na vaša pitanja. 

STANOVNICI  
I ONI KOJI TO NISU 
Za Popis stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini primjenjivaće se, u skladu s međunarodnim statističkim standardima za definisanje ukupnog stanovništva, koncept uobičajenog mjesta stanovanja (place of usual residence). Dakle, period od jedne godine i dalje, te namjera prisutnosti/ odsutnosti od najmanje jedne godine, osnovni su kriteriji za uključivanje ili isključivanje osoba iz ukupnog stanovništva zemlje, odnosno naselja Popisa. 
Građani BiH koji žive u inostranstvu duže od 12 mjeseci neće, dakle, biti uključeni u ukupni broj stanovnika u Bosni i Hercegovini, jer su, po istom konceptu, uključeni u ukupni broj stanovnika države u kojoj žive, odnosno imaju uobičajeno mjesto stanovanja. Oni će biti popisani putem posebnog obrasca za inostranstvo, a prikupljeni podaci biće obrađeni po svim traženim elementima u obrascu i iskazani u posebnoj bazi podataka. 
U Agenciji su nam pojašnjavali da to nema nikakve veze sa bilo kojim od realnih statusnih ili imovinskih pitanja, da će rezultati popisa biti važni za neka sasvim druga, konkretna pitanja – poput organizacije školstva, ili gradnje infrastrukture ili rješavanja različitih aspekata zdravstvene zaštite. Statistika koja će se dobiti biće realna, kažu u Agenciji: neće se fiktivno voditi na primjer djeca koja žive u inostranstvu i za njih se neće morati planirati obdaništa ili škole. 

Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem osoba provodi većinu svoga dnevnog odmora, bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). 

U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika jedne zemlje obuhvata: 
X osobe koje uoči referentnog datuma popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci, i 
X osobe koje su tokom 12 mjeseci uoči referentnog datuma popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana. 

Međunarodna uporedivost podataka: Kako bi se osigurala međunarodna uporedivost podataka, metodologija po kojoj će se raditi Popis u BiH 2013, usklađena je s Međunarodnim standardima za popise stanovništva i domaćinstava koje definišu UNECE i Eurostat, a koje je odobrila Konferencija evropskih statističara kao Preporuke za Popise stanovništva i domaćinstava 2010, zatim sa Odredbom (EK) 763/ 2008 o popisima stanovništva i domaćinstava, te mjerama implementacije; Osnovnim načelima zvanične statistike, usvojenim od strane Statističke komisije UN, kao i sa Kodeksom prakse evropske statistike proglašenim od strane Evropske komisije. 

Ko će biti uključen 
u ukupni broj stanovnika? 
U ukupni broj stanovnika biće uključeni: 
X lica koja imaju uobičajeno mjesto stanovanja na terirorijalnoj jedinici koja se popisuje i prisutna su; 
X lica koja imaju uobičajeno mjesto stanovanja na terirorijalnoj jedinici koja se popisuje, ali su privremeno odsutna; 
X civilna lica iz Bosne i Hercegovine koja dnevno prelaze granicu da bi radila ili se školovala u drugoj državi; 
X vojno, mornaričko i diplomatsko osoblje Bosne i Hercegovine, te njihove porodice koje s njima borave u inozemstvu; 
X mornari trgovačkih brodova i ribari s boravištem u Bosni i Hercegovini, ali na moru u vrijeme popisa (uključujući i one koji nemaju drugo mjesto boravišta osim dijelova broda) i nomadi i lutalice. 

KAKO ĆEMO MI BITI  
POPISANI? 
Na naše direktno pitanje: da li treba da putujemo kućama u BiH da bismo na licu mjesta dočekali popisivače u Agenciji smo dobili decidan odgovr – NE TREBA! 
Popis građana BiH koji žive u inozemstvu i odsutni su više od 12 mjeseci obavit će se na posebnom obrascu za inozemstvo koji će biti objavljen na web stranici Agencije za statistiku BiH. Što znači da građani BiH koji žive u inozemstvu trebaju popuniti obrazac i dostaviti ga poštom s povratnicom na adresu Agencije najkasnije do 15.10.2013. godine. Unos, kontrolu, obradu i publiciranje prikupljenih podataka o ovim licima uradiće Agencija za statistiku BiH zajedno s entitetskim zavodima za statistiku, odvojeno od popisa stanovništva BiH iz člana 7. Zakona o popisu. Prikupljeni podaci biće obrađeni i iskazani u posebnoj bazi podataka. 

U Agenciji naglašavaju da će se popis ovih lica obaviti na posebnom obrascu koji obavezno sadržava sljedeća pitanja: 
X  ime i prezime, 
X  jedinstveni matični broj, 
X  općina prebivališta, 
X  nacionalnost, 
X  vjeroispovijest, 
X  maternji jezik, 
X  država u kojoj se nalazi, 
X  razlog i dužina boravka u drugoj državi. 

O svim detaljima vezanim za popisnicu moći ćemo vas obavijestiti, nadamo se već u narednom broju. U međuvremenu ćemo prikupljati vaša pitanja i u direktnom kontaktu s Agencijom pokušati pronalaziti ispravne i potpune odgovore.

Bosanska posta

1048 Posjeta 1 Posjeta danas