SMRT MEHMED-BEGA LJUBUŠAKA

Kad je doživio iz punog zdravlja moždani udar u julu 1898. godine sve se naglo i korjenito promijenilo . Iznenadna bolest sa značajnim posljedicama isključila ga je iz javnog života , iako se on svim silama trudio da tako ne bude . Povremeno se pojavljivao u javnosti , ali sve rjeđe i kraće . Može se samo zamisliti kako su mu teško pali poremećaji u govoru , njemu , poligloti , nekada sjajnom govorniku i ograničenje kretanja čovjeku koji je svugdje stizao . Povukao se u bolovanje u krugu porodice , ali je i dalje pratio sva zbivanja u političkom i kulturnom životu Šehera , naše zemlje i šire .
Vijest o njegovoj iznenadnoj i teškoj bolesti donijele su sve sarajevske novine . 
” Gradski načelnik g. Mehmed beg Kapetanović razbolio se jučer po p. naprasno i opasno . Kad je jučer oko 5 sah. po p. došao u kuću gradskog podnačelnika Petra T. Petrovića da domaćinu pozdravi imendan , sjedio je Mehmedbeg Kapetanović neko vrijeme sa porodicom domaćina u razgovoru , kad mu naprečac pozli , te se sruši na minderluk . Bješe mu pala kap na desnoj strani i oduzela moć govora . Poplašena porodica domaćinova namah prihvati bolnika te avizira policiju radi liječnika i prenašanja gradskog načelnika u njegovu kuću . Za malo vrijeme stigoše bolnička kola iz zem. bolnice te preniješe bolnika u njegovu kuću , gdje mu liječnici na mah priskočiše u pomoć . Istom oko 10 sah. u noć okrenulo je opasno stanje gradskog načelnika na bolje tako da mu se i moć govora počela povraćati . Kako čujemo , Mehmedbeg je noć mirno proveo i dobro spavao , a stanje mu od jutros ide na bolje . Kako je Mehmedbeg Kapetanović već po svom položaju , a i inače jedna od najuglednijih i najpoznatijih osoba u gradu , to je njegova nagla bolest , razumije se , izazvala općenito saučešće i raspitivanje u svjema sarajevskim krugovima ” . ( 1 )
” Stanje teško oboljelog gradskog načelnika ide na bolje . Bolesnik je i drugu noć mirno spavao i osjećao se ujutro okrijepljen . Preuzvišena gja Vilma pl. Kallaya pohodila je u utorak po podne porodicu gradskog načelnika i raspitala se s punim saučešćem o stanju bolesnika . Građanski doglavnik , preuzv. g. baron Kutschera , koji se često lično raspituje u kući o bolesniku , donio je juče depešu preuzv. g. ministra pl. Kallaya i depešu poglavara zemlje preuzv. g. barona Appela , u kojima preuzv. gospoda izražuju svoje živo saučešće u bolesti gradskog načelnika . Cijelo Sarajevo se interesuje za oboljelog Mehmed bega Kapetanovića , te u kući ulaze i izlaze posjetioci , koji dolaze da se lično raspitaju ” . ( 2 )
” Gradonačelnik sarajevski Mehmedbeg Kapetanović Ljubušak naprasno je juče obolio ; udarila ga kap , te je uzet na desnoj strani . Danas se je bolesnikovo stanje nešto poboljšalo , no ipak postoji još uvijek velika bojazan za njegovo zdravlje . U cijelom gradu će se ta vijest s iskrenim saučešćem začuti . Gradonačelnik Mehmed-beg Kapetanović uputio se je jučer oko 5 sati po podne u stan podnačelnika gospodina Petra T. Petrovića , da mu posjeti familiju prigodom jučerašnjeg Petrovdana . Veselo se zabavljaše gradonačelnik ; naslonivši se u stolicu , najednom poblijedi i prije , nego mu mogaše ko od prisutnih u pomoć priteći . Poslalo se odmah po pomoć ; prvi dođe Dr Bayer , kašnje upravitelj zemaljske bolnice Dr Kobler sa još nekojima liječnicima . I sin bolesnikov , Rizabeg , dohita k bolesnom ocu . Gradonačelnik ne bijaše enesviješćen , no ne mogaše govoriti . Pošto mu bijaše pružena prva liječnička pomoć , odvezoše ga u bolničkim kolima u njegov stan kraj gradskog poglavarstva . Prenos je prouzročio opće uzbuđenje među mnogobrojnim narodom , koji se bijaše skupio u Ferhadiji ulici . U stan gradonačelnikov pohitaše mnogobrojni posjetioci da se raspituju o stanju bolesti . Jedan od prvih bijaše Njegova Preuzvišenost građanski doglavnik Kutschera , koji je danas ujutro i po drugi put pohodio bolesnika . Tečajem noći okrenulo je gradonačelnikovo stanje na bolje , kao što je već rečeno . Gradonačelnik je sasma naprasno obolio . Zdravlje Mehmedbega Kapetanovića zadnjih dana bijaše osobito povoljno ; još prekjučer bio je na Ilidži , Mehmedbeg Kapetanović već je u 59. godini ” . ( 3 )
” U prošli ponedeljak oko 5 sati poslije podne puče po gradu Sarajevu nemila vijest da je Mehmed-beg naprasno obolio . ” Kap ” ga je udarila u desnu stranu tijela naglo pri razgovoru . Odmah je prevežen u svoj konak na Mustaj-pašinu mejdanu ” . ( 4 )
Krajem 1898. godine bio je na rehabilitaciji na Ivan planini u liječilištu sarajevskog ljekara dr Karla Bajera , a od marta 1899. godine duže je boravio radi oporavka u pratnji sina Riza-bega na svom imanju u Vitini . ( 5 , 6 )
U aprilu 1899. godine Mehmed-beg se zvanično povukao sa položaja načelnika grada Sarajeva .
Ponovljeni moždani udar bio je fatalan . Preminuo je 28. jula 1902. godine između akšama i jacije u 63. godini života u svom ljetnikovcu na Grbavici blizu Sarajeva .
” Sarajevski list ” piše :
” Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak , nasl. vladin savjetnik , bivši gradski načelnik i književnik-publicista , jedan od najviđenijih prvaka muslimanskih , preminuo je sinoć na svom dobru Grbavici kod Sarajeva pošlje višegodišnje slabosti u 63. godini života . Rahmetli Mehmed beg prenesen je noćas sa Grbavice u njegovu kuću , iz koje je u 10½ sah. pr. p. u velikom sprovodu prenesen u Begovu džamiju , a pred akšam će se ukopati . U sprovodu od kuće do Begove džamije bjehu osim muslimanskih prvaka i Njih. preuzvišenosti poglavar zemlje baron Apel i građ.doglavnik baron Kučera sa povećim brojem naših činovnika iz svih odjeljenja zemaljske vlade ” . ( 7 )
“…preminuo je pošlje višegodišnje slabosti Mehmed beg Kapetanović Ljubušak , bivši gradski načelnik sarajevski i jedan između najuglednijih muslimanskih prvaka u nas , uz to publicista i književnik , opće poznat i popularan muž u svoj Bosni i Hercegovini , čije je ime povezano za dobar dio historije ovijeh zemalja . Poznato je da je rahmetli Mehmed-bega Kapetanovića prije više godina udarila damla o Petrovu dne u kući gradskog podnačelnika g. Petre T. Petrovića i uzela mu svu desnu stranu tijela . Rahmetli Mehmed-beg počeo je od tada kopnjeti i samo dobroj njezi liječnika i porodice mogao je zahvaliti , što se u toliko oporavio bio , da je lani na ilidžanskom banketu o konjskoj utrci čak mogao javno i lijepu zdravicu izgovoriti . Medju tijem , slabost je napredovala i Mehmed beg podlegao je novoj kapi u ponedeljak pod noć mirno , bez bola , ostavivši za sobom tužnu suprugu i sina Riza bega , poznatog pjesnika i književnika ” . ( 8 )
U ” Bošnjaku ” je , uz riječi saučešća i žaljenja , istaknuta njegova burna životna povijest i uloga u nacionalnom osvješćivanju Bošnjaka . U pratnji dženaze od njegova konaka na Mustafa-pašinu mejdanu do Begove džamije bilo je mnogo uglednika i odličnika , bez razlike vjere . ( 9 )
U kratkom napisu u ” Nadi ” navodi se da je ” podlegao dugoj i teškoj bolesti , nekadašnji načelnik Sarajeva , sin starinskih hercegovačkih koljenovića , pisac i sabirač narodnog blaga i ukratko čovjek , uz koga se je već od dvadesete mu godine savijao dobar komad javnog života u Bosni i Hercegovini ” . ( 10 )
U ” Beharu “su napisane proročanske riječi njegovog odgovornog urednika Edhema Mulabdića : ” Smrću Mehmed-bega Kapetanovića iščezava jedna od najizrazitijih ličnosti Bosne i Hercegovine , čiji je život usko skopčan sa kulturnim i političkim razvitkom naše domovine u zadnjih dvadeset i pet godina . Četvrt stoljeća aktivno je sudjelovao na pozornici našeg javnog života , a taj je rad mnogostruk i opsežan , koliko na kulturnom , toliko i na političkom polju tako , da se ne može to tek na prečac ocijeniti . Život i rad Mehmed-bega Kapetanovića pripada novovjekoj historiji našega kulturnog i političkog razvića , koja će o općem i njegovom radu pravedan sud izreći ” . ( 11 )
” Nesmiljena smrt ugrabi nam čuvenog prvaka islamskog u Herceg Bosni , čovjeka lijepa značaja , uzorna radnika na polju narodne prosvjete i općeg napretka ” , ističe se u ” Školskom vjesniku ” . Njegovo ime valjana čovjeka , dobra zvaničnika , hrabra vojnika , književnika i rodoljuba koji je uvijek umio pojmiti duh vremena i prilika , spominje se punih četerdeset godina u javnom životu naše zemlje . U tom cijelom vremenu Mehmed-beg Ljubušak bio je vođa , učitelj i savjetnik svog naroda ” . ( 12 )
Mehmed-beg je ukopan u haremu na Ravnim Bakijama gdje su mu kasnije podignuti lijepi , vrlo precizno klesani nišani od bijelog mramora sa sarkofagom na kojima se nalaze tri natpisa , na turskom , perzijskom i našem jeziku .
Natpis na turskom jeziku , u lijepom talik pismu, na jednoj široj strani nišana sa fesom spjevao je šejh Sejfudin Kemura ( pjesničko ime Fehmi ) :” O , Bože , koji praštaš .
Ovaj svijet je nestalan jer se svakog časa mijenja ,
Zato pametan čovjek za njim ne žudi .
Kada dođe čas suđeni , čovjeku više ništa ne pomaže ,
Jer se od položaja i časti ovoga svijeta mora rastati .
Kapetanović Muhamed-beg poznat pod pseudonimom Muhibi
Umro je i otišao u blizinu Božiju .
Uskoro nakon što se razbolio stiže mu poziv : ” Vrati se ! “
Začudo se broj njegovih godina podudara sa božjim imenom ,
Bijaše poduzetan u poslovima vjere .
Pametan , pjesnik , istoričar i čovjek dobrih osobina .
Bio je vilajetski mušavir i gradski načelnik ,
A i po svojim precima je stekao u Hercegovini veliku 
popularnost .
Imenjak ( vjerovjesnik Muhamed ) nek se zauzme za njega na 
dan ponovnog oživljenja .
A grob njegov neka vječni Bog učini rajskim vrtom .
Fehmija , sa odbacivanjem « ba » , izrekoh mu smrtni kronogram :
Emir Muhamed je ove godine napustio prolazni svijet ” .
Godina 1320. ( 1902 ) ( 13 )Na uzdužnim stranama sarkofaga uklesana su dva kratka natpisa .
Natpis na desnoj strani na perzijskom jeziku potiče od nepoznatog autora :” O uzvišeni ( Bože ) , kad bi moj grijeh bio koliko planina Kaf ,
Ništa ne mari , jer je to naspram tvoje milosti neznatna stvar ” .Natpis na lijevoj strani na našem jeziku uklesan je arebicom :” Mili Bože , ti pomozi Mehmed-begu , svome robu
Koji strašnog suda čeka u ovome hladnom grobu ” .Ovaj natpis ispunjava Mehmed-begovu želju izraženu u drugom svesku ” Istočnog blaga ” , gdje se u dijelu ” Stihovi osmerci kao poslovice ” navode i ovi stihovi uz molbu piščevu : ” Ista ova kitica neka se napiše na mome nadgrobnom kamenu . Za to moli pisac “.
Muhamed Enveri Kadić spjevao je Ljubušaku divan hronogram na turskom jeziku :” Iz Ljubuškoga , po imenu Kapetanović , od plemenite porodice
Mehmed-beg , sin Ali-bega u Vječnost ode .
Tako već puno godina on na poslove državne
Postavljen bijaše , i sa iskrenošću dvor vremena svoga pravio je .
Na kraju samome u Sarajevu postade načelnik grada
Mnogo truda za grad uložio je , njegova djela vidljiva ostadoše .
Kad u konačnici život njegov šestdeset godina pređe
Zapovjed Božja « Vrati se « pristiže , te on dušu predade .
Čim je čuo za smrt njegovu kronogram Enveri napisao je
Za dušu Mehmed-begu nek utočište u Dženetu bude ” .
Prevod turkologa dr Adnana Kadrića ( 14 )Hrvatski književnik Ivan Trnski je koji dan poslije smrti Ljubušaka u ” Obzoru ” objavio ove stihove :Uspomeni dičnog
Mehmed-bega Kapetanovića
utemeljitelja društva hrvatskih književnika *Musliman vjerom pravednik je bio
A Hrvat perom i po izbor sborom ,
Rodoljub bio požrtvovnim tvorom ,
Te roda blago u knjige je snio.I zlato vili nam u usta dio ,
Sokolit viko braću razgovorom ,
Pomago vlasti prekretaja zorom ;
Dobroti svakoj stazu proprtio !A omladini Herceg-Bosne dične
Pokazo marom marnosti vrline ,
Vrednoću znanja , značajnosti lične .I odakle će sunce da joj sine !
Te pokojnikov tako duh mu čili
Blagoumice nad nama se krili ! ( 15 )Iza Mehmed-bega Ljubušaka ostali su supruga Almas hanuma , kći Mustafe-paše Babića i jedinac Riza . Almas hanuma je preselila na ahiret , poslije duge i teške bolesti , u junu 1903. godine . ( 16 ) * Novčanim prilogom od 400 kruna Mehmed-beg Ljubušak je postao jedan od utemeljitelja društva hrvatskih književnika u Zagrebu . U pismu zahvalnosti Ljubušaku od 4. svibnja 1902. godine , predsjednik društva Ivan vitez Trnski ( 1819-1910 ) piše : ” Slavni i dični naš utemeljitelju društva hrvatskih književnika i sabiraču narodnoga blaga , velmožni Mehmedbeže Kapetanoviću Ljubuški ! Svesrdna hvala na liepoj , dragocjenoj slici , koju u zlatnom okviru radostno smjestismo u dočekaćoj dvorani našega najmljenog doma kojom će se družtvo do kraja svoga obstanka ponositi , veličajuć prvaka Bosanskoga , koji se je prvi uhvatio u naše književničko kolo , nadario nas narodnim blagom , pomogao udariti temelj našoj zajednici . Slava ti i iskrena odanost u ime ovoga družtva ! ” ( Rukopisna zbirka NUBBiH . Arhiv Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka )1.Sarajevski list 1898 ; 82 : 2 .
2.Gradski načelnik Mehmed-beg Kapetanović . Sarajevski list 1898 ; 83 : 3 .
3.Gradonačelnik Mehmed-beg Kapetanović . Bosanska Pošta 1898 ; 79 : 2 .
4.Bošnjak 1898 ; 28 : 2 .
5.Osvit 1898 ; 14 : 3. , od 10 rujna .
6.Osvit 1899 ; 18 : 4. , od 1. ožujka .
7.Sarajevski list 1902 ; 90 : 2 .
8.Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak. Sarajevski list 1902 ; 91 : 2-3. ,od 1. augusta .
9. Irtihali dari beka ! Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak. Bošnjak 1902 ; 31. jula .
10.Merhum Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak. Nada 1902 ; 15 : 212. , od 1. augusta .
11.Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak. Behar 1902-1903 ; 7 : 112 .
12.Mulabdić E. Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak . Školski vjesnik 1902 ; 593-599 .
13.Mujezinović M. Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini . Knjiga 1. Sarajevo , 1974 .
14.Kadić Muhamed Enveri . Zbornik , sv. 27 : 371 .
15.Trnski I. Uspomeni dičnog Mehmed-bega Kapetanovića , utemeljitelja društva hrvatskih književnika . Obzor 1902 ; 177 : 4. , od 2. kolovoza .
16. Sarajevski list 1903 ; 72 : 3 .
1574 Posjeta 1 Posjeta danas