ŠAĆIR FILANDRA:Dr.MEHMED SPAHO

Cefo Spaho

Dr.Mehmed Spaho(1883-1939) rođen je u Sarajevu.Otac mu je bio veliki znalac šerijatskog prava,te kadija u Jajcu,Sofiji,Damasku i Kairu.Mehmed je završio Osnovnu školu i Gimnaziju u Sarajevu,a Pravni fakultet u Beču.Isprva se posvetio sudačkom zvanju,te je 1906-1908.godine bio sudski prislušnik,a do 1910.godine advokatski pripravnik.Kada je u Sarajevu osnovana Trgovačko-obrtnička komora ,  izabran je za njenog tajnika.Natom položaju ostao je do stupanja u politički život.Bio je član Muslimanske narodne organizacije,član Narodnog vijeća poslije sloma Austr-Ugarske,a u prvoj vladi Kraljevine SHS zauzimao je položaj ministra trgovine i industrije.Na izborima za Konstituantu 1920.godine izabran je za narodnog poslanika u tuzlanskom i sarajevskom okrugu,a u vladi Nikole Pašića 1921.godine ministar je trgovine i industrije.

Prilikom osnivanja Jugoslavenske muslimanske organizacije(JMO) nije zauzimao istaknuti položaj u njoj,ali je snagom ličnosti i prirođenim političkim umijećem  u oktobru 1921.godine izabran za predsjednika Jugoslavenske muslimanske organizacije(JMO).Poslije izbora 1923.godine i poraza stranke Ibrahima Maglajlića,Spaho postaje istinski vođa Bošnjaka.U tome je pokazivao takav politički talenat kakav nijedan Bošnjak kasnije nije dosegao.U vladi Ljube Davidovića 1924.godine zauzima položaj ministra finansija,a u vladi Velje Vukičevića 1927.godine ministar je trgovine i industrije.U tom resoru s kratkim periodom ostaje do 1929.godine.Obrazovanjem Jugoslavenske radikalne zajednice(JRZ) i padom vlade Petra Živkovića 1935.godine ulazi u vladu Milana Stojadinovića kao ministar saobraćaja.Na tom položaju ga je smrt zatekla 1939.godine.

Izvor:Šaćir Filandra-Bošnjačka politika u XX stoljeću

2707 Posjeta 2 Posjeta danas