SLIKA BEZ NASLOVA – ZA ENCIKLOPEDIJU ! Napisao : Ante GRANIC

Vladimir BECIC ( 1.886 – 1.954 ) , spada u one slikare cije se kultno djelo otkrije slucajno , nakon mnogo decenija . Takvih je primjera mnogo   usvijetu slikarstava ,…

DON ALEKSANDAR BORAS:VAHID HALILHODŽIĆ-KRSNI KUM

U „Nedjeljnom listu“ od 6.XII.ove godine ugledah na strani 42.sliku čovjeka koji mi se učini poznat.Pa da!To je sportaš Vahid.Sportom sam se donekle bavio prilično davno.To je bilo vrijeme kad…

HAMZA HUMO:MAHALE

Tihe su mahale prosute po obroncima,dok dole u kotlini bruji grad.One su kao iz pregršti posijane,one su radosno iznicale.Ali,s prvim pogledom dole na novi grad,kao da su zacudile i zanijemile.Kao…

Sakib Hadžić : ČOVJEK KOJI JE SRUŠIO APARTHEID

In memoriam:Nelson Rolihlahla Mandela (1918-2013) “Moj ideal je onaj, ideal jednog slobodnog i demokratskog društva.Nadam se da ću imati sreće,dugo poživjeti i to dočekati ?.Ali ako je potrebno,to je ideal za…