PROFESOR KEMAL MAHIĆ ODLAZI U PENZIJU, ALI NE I U MIROVINU NASTAVAK 3.DIO

Ahmed

Treci nastavak serijala od nasega Ahmeda Mahica!

 

Hajrudim Zajmović,profesor tjelesnog vaspitanja
Prozor-Sarajevo

hajrudinzaimovic

Interesuje me kako Vi ocjenujete rad profesora Mahića u sindikalnoj organizaciji prosvjete?
Dvanest godina je obnašo dužnost predsjednika sindikalne organizacije to jest tri mandata.Rad Kemin u sindikalnoj organizaciji zaslužuje u svakom slučaju svaku pohvalu.Uvijek je vodio računa o svim uposlenicima.Ne samo kada su oni imali tešku materijalnu situaciju,kada su trebali tu vrstu pomoći.Učestvao je zajedno sa ostalim sindikalistima,kao član sindikalnog odbora na nivou Kantona Sarajevo u zaštiti prava prosvjednih radnika.Podnjeli su tužbu za vračanje finanskjih sredstava koja su nepravedno oduzeta zaposlenicima.Tužba je pozitivno riješenja I novčana sredtsva su isplačena.
Posebno je značaj rad Kemin u sindikalnoj organizaciji naše škole.Novogodišnji praznici nikada nisu prošli da djeca uposlenika nisu dobili paketić.Dan žena”8 Mart” je uvijek proslavljan,normalno u skladu sa raspoloživim sredstvima.Naše kolegice su dobivale skroman poklon.Dan žena smo često proslavljali van škole zajedno sa našim koleginicama.
Sindikat je davao kratkoročne pozajmice,odnosno pomoći onima koji su bili bolesni.Pripremani su u organizaciji sindikata ispračaji za ljude koji su odlazili u penziju.Kupovani su pokloni prema željama uposlenika koji su penzionisani u vidu suvenira,slika itd.Nijedan odlazak nije prošo neprimjećeno,nezapaženo,uvijek se taj momenat obilježavo na advekatan način.
Sindikat je uvijek aktivno učestvovao u odlasku profesora na stručna usavršavanja,određenom donacijom zajedno sa našom školom.Naša škola je za Kemalovog mandata u sindikalnoj organizaciji uspostavila odlične odnose,sa školama u R.Hrvatskoj,R.Sloveniji,Austriji I R.Češkoj.Posebo u gradovima Osijek,Ravne na Koroškem,Salzburg,Beč I Prag.U svim ovim aktivnostima,posebno ekskurzijama učenika svake godine Kemal je zajedno sa direktorom škole dao veliki doprinos.To je onaj presjek koji odslikava rad Kemala u vanastavnim aktivnostima.
Kemal je humana ličnost koji se opredjelio za zanimanje prosvjetnog radnika,a mislim da je on oličenje prosvjetnog radnika.Obzirom da ja u mojoj rodbini imam prosvjetnih radnika,kod kemala vidim sličnu nit poveznicu kakvi su bili prosvjetni radnici prije 30-40 godina.Nemogu reći da I danas ljudi koji obnašaju taj posao nisu stručni ili nevole svoj posao,ali gledajući Kemala doživljavam taj posao na drugačiji način.Neko ko odlazi u penziju,a sa takvim žarom zadnjih dana ide na čas,zaista je impresivno.

Delizaimović Elida,profesor fizike

kemopenzija13

Smatrate li da je sreća kada se doživi vrijeme odlaska u penziju?
Da naravno u zdravlju.Ja kao žena,kao majka sve očekujem to kada će doći vrijeme odlaska u penziju.
-Smatrate li da odlazak profesora Mahića na polugodištu I dolazak novog profesora historije može imati poteškoće u prilagođavanju učenika na novog profesora?
Smatram da njegovo odlazak u bilo koje vrijeme će imat poteškoče na prilagođavanje novog profesora.Smatram da njegova zamjena neče biti adektvatna profesoru Kemalu Mahiću.Toga smo svi svjestni.Profesor Kemal je jedno osvježenje u onom vremenu kada je počeo da radi u ovoj školi,ja sam to doživjela kao veliko osvježenje.Prvo imamo generacijsku bliskost,nekakvih ideoloških pogleda vrlo smo bliski u tom pogledu.Zatim u vidu pedagoških standarda,veoma smo ujednačeni.Ja nikad nisam doživjela da se tu razilazimo,uvijek su nam kriteriji bili isti.Sa poznavanjem profesora Kemala po bilo kojoj temi nismo se razilazili.I zaista će mi biti žao,nama starijoj generaciji jer njegov odlazak niko  neće moći zamjeniti.Nakon odlaska nekoliko starijih kolega,ova škola neće biti ista.Prije desetak godina bilo je ljepše druženje,bili smo rasterečeni I sastajali smo se često,zabavljali se,sada se malo razgovara,malo ima smjeha.U ta vremena ja sam jedva čekala veliki odmor.Bila je to tada neka ljepa priča,neka pročitana knjiga,sa nama su tada bili profesori Hasanbegović Fehim,Borić Džemo I drugi,niko nije spominjao”Zakon o srednjem obrazovanju”ni ovo ni ono,mi smo se tada odmarali.U zbornici je tada bila opuštena atmosfera I mi smo se zabavljali I relaksirali.Sada su došli novi ljudi.
Ja vam mogu samo reći pošto radimo zajedno relativno dugo ono što sam primjetila.Kada profesor Kemal drži nastavu nema ni jednog učenika u hodnicima,mir je u razredu I učenici sa pažnjom prate nastavu.Kada završi čas komentari učenika su legenda,car,najbolji čovijek.Jedna je učenik doslovce najprije rekao profesor Mahić nas je naučio puno toga,I još više od same historije.Prvo dobar je čovjek.Učenici su mi prenjeli,sada u drugom polugodištu nam je na programu  II svjetski rat,a mi nećemo biti u prilici tu materiju savladavat sa profesorom Mahićem.Učenik drugog razreda kaže:”Učio nas je toleranciji  na takav I takav način”.To djeci više ostaje u sječanju nego sam predmet.
Mlađi kadar to ne čini,on ispunjava svoju obavezu po programu u okviru 45 minuta,stavi tačku na kraju I gotovo.

kemopenzija15

 

Posebo ističem da ja I profesor Mahić imamo isti muzički ukus.Jednog”8 Marta” na poklon sam dobila CD od Doris Dragović I danas ga kod kuće rado slušam I sjetim se lijepih druženja.
Nakon ovog intervijua I dobivenih odgovora moja posjeta”J.U.Srednja Mašinska Tehnička Škola-Sarajevo” bila je okončana. Okončana je na naljepši način.Da bih dobio odgovore na postavljena pitanja od profesorice fizike Delizaimović morao sam zajedno sa Kemalom uči u razred na nastavu.Prilikom ulaska na čas svi učenici su ustali da nas pozdrave.Onda se oglasio gromolgasan pljesak uz riječi:Legenda,čovijek,car,ljduina,profesor.Bio sam jako ponosan I iznenađen I ponosan.Poslje dobivenih odgovora u kabinetu za fiziku morali smo ponovno proći kroz učionicu.Scena se ponovila još gromoglasnije,čak urnebesno,a mi smo tiho zatvorili vrata za sobom.I sada mi igraju slike ovog događaja,a nisam to snimio jer je nemoguće to prenjeti na papir.
Slike razreda 2 komada
Možda sam malo odulijio ali jednostavno nisam mogo skračivati odgovore na postavljena pitanja.Ako bi to učinio povrijedio bih kako Kemalove kolege tako I sadašnje učenike.Svi če oni siguran sam postati novi čitaoci našeg Portala”Ljubušaci.com”.
Na kraju imam želju da podjelim sa našim čitaocima jednu pjesmicu koju sebi nosim više od 60 godina.Naučio sam je od rahmetli dede Arifa rođenog 1892.godine.On je nju morao deklemovati(recitirati)kada je išao u osnovnu školu prije 100 godina:

“U školi je dijete zato,
Da marljivo pazi na to ,
Šta učitelj njemu kaže,
Pripovjeda I razlaže.
Tada dijete dan ne gubi ,
Pa ga otac,majka ljubi.”
Završavam sa jednim citatom:
“I kad zalazi,to je ono isto sunce.”                                                           
                                                                                             Ahmed(H) Mahić,dipl.maš.ing.

kemopenzija16

 

2204 Posjeta 1 Posjeta danas